Severní energetická a.s.Hroby z doby bronzové našli archeologové ve Slatinicích

19.06.2017

Most, 19. června 2017 – Dva kostrové hroby, staré více než čtyři tisíce let, objevili archeologové v prostoru pod Slatinickou výsypkou, kde se Vršanská uhelná a.s., jedna z těžebních společností Pavla Tykače, připravuje na pokračování těžby.

„Pozůstatky pravěkého osídlení jsme v těchto místech nezachytili, avšak odkryli jsme pohřebiště, které můžeme orientačně datovat do starší doby bronzové, tedy do období 2 500 let před Kristem,“ uvedl k nálezu Martin Volf, archeolog z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Most. V prostoru lomu Vršany a šachet kolem Mostu se podle archeologa jedná o poměrně unikátní a zajímavý nález, na území celého Ústeckého kraje ale podobné hroby z období takzvané únětické kultury nejsou ničím výjimečným.

Za dohledu antropologa se co nejšetrnějším způsobem vyzvednou kosterní pozůstatky a předají do laboratoře k dalšímu zkoumání. „Určujeme pohlaví a věk a z pohledu antropologa je zajímavé zjišťovat patologické změny, například nemoci. Některá degenerativní onemocnění, která se v naší populaci objevují třeba u šedesátiletých, se u těchto kultur objevovala už kolem čtyřicátého roku věku,“ popsala Jana Kujavceva Hlavová, antropoložka.

Dávné pohřebiště objevené na výsypce lomu je již několikátým nálezem archeologického týmu, který ve Vršanské uhelné pracuje od roku 2014. V uplynulých letech zde odhalil pozůstatky pravěkého osídlení především z doby železné. Typickým zástupcem takového osídlení jsou takzvané polozemnice, částečně zahloubené objekty, které obývali Keltové případně Germáni. Nálezy z okolí lomu Vršany chtějí archeologové po dokončení výzkumu a analýz představit veřejnosti.

Vršanská uhelná s archeologickým ústavem spolupracuje od roku 2012. Vlastní terénní práce začaly o dva roky později a budou pokračovat až do roku 2018. Jedná se o rozsáhlou plochu v místech mezi bývalými povrchovými hnědouhelnými lomy Slatinice a Vrbenský, kde se nachází původní terén, dosud nezasažený těžbou. Pro těžební společnost je záchranný archeologický výzkum jednou z podmínek k povolení hornické činnosti.

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupin Sev.en a Czech Coal

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@czechcoal.cz
www.czechcoal.cz


zpět

© 2018 - Seven Energy |   Mapa webu