Severní energetická a.s.Lom ČSA potřetí vítězem prestižní soutěže

 

Most – 30. 5. 2018 - Významné ocenění, sošku Zlatého Permona, za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2017 získala již potřetí Severní energetická, jedna z těžebních společností Pavla Tykače. Putovní soška, která se propůjčuje vždy na rok, letos zůstává v Mostě. V minulosti ji získaly i další těžební společnosti skupiny.

„Ze zaslaných přihlášek je zřejmé, že o Zlatého Permona je mezi firmami velký zájem a během let si toto ocenění získalo značnou prestiž. Dnes už však nestačí, aby firma neměla žádné závažné pracovní úrazy. O vítězi rozhoduje i to, jak se společnost chová ke svému okolí, jak je společensky odpovědná,” uvedl Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu.

„Velmi si tohoto uznání ceníme, protože bezpečnost práce je jedním z nejdůležitějších faktorů naší práce. Severní energetická získává toto ocenění už potřetí. Celkově jich máme ve skupině jedenáct. To jen svědčí o tom, jak velký důraz na tuto oblast klademe. Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří k bezpečnosti práce přistupují zodpovědně. Je to především jejich úspěch,“ konstatoval Vladimír Rouček, generální ředitel společnosti.

Severní energetická nezaznamenala v uplynulém roce žádný smrtelný ani závažný pracovní úraz, registrovala pouze tři pracovní úrazy, které připadly na více než sedm set jejích zaměstnanců při ročním objemu těžby více než 3 miliony tun uhlí.

Ocenění Zlatý Permon za bezpečnost práce v hornictví udělují Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba od roku 2002. Severní energetická sošku získala v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem.

 


 

Kontakt:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Seven Energy

Václava Řezáče 315,
434 01 Most, Czech Republic

Tel: +420 476 203 141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@7group.cz
www.7.cz


zpět

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu