Severní energetická a.s.TYKAČOVI S ERBOVOU OTEVŘELI POBOČKU WOMEN FOR WOMEN

Tisková zpráva Women for Women

MOST (1. června 2018) - Od dnešního dne mohou samoživitelky na Mostecku řešit své problémy prostřednictvím odborné pomoci v nově otevřené pobočce obecně prospěšné společnosti Women for Women (W4W), za kterou stojí manželé Ivana a Pavel Tykačovi. Patronkou otevření pobočky se stala modelka a mostecká rodačka Vlaďka Erbová.

„Mostecko je krásný region, ale potýká se s mnohými problémy, mezi něž patří i ty sociální. Otevření pobočky se zde přímo nabízelo a v kombinaci s podporou, kterou regionu dlouhodobě poskytuje společnost Vršanská uhelná, se jedná o synergický efekt,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka Women for Women, o.p.s.

W4W zahájila svou činnost na Mostecku projektem Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, který pomáhá ženám s dětmi, které se ocitly v tíživé situaci a nedokáží ji svými silami řešit.

Klientky, které jsou přijaty do tohoto projektu po splnění stanovených kritérií, mají po dobu maximálně dvou let k dispozici byt. Jedná se o podnájem v rozptýleném bydlení. Klientka však pouze nebydlí, ale za pomoci a podpory W4W iniciativně a aktivně řeší své problémy. Pomáhají jí s tím například advokáti, psychologové, výchovní a finanční poradci či personální koučové. Klientka má rovněž k dispozici možnost doučování a volnočasových aktivit pro své děti nebo možnost rekvalifikace či kurzů pro sebe. Vše probíhá na základě osobního plánu, který je zpracováván ve spolupráci s rodinnou konzultantkou.

„Pro první rok počítáme se šesti klientkami, do budoucna by se mělo jednat o desítky, ale budeme reagovat operativně dle poptávky a samozřejmě dle našich možností,“ upřesnila Ivana Tykač.

„Jsem matka samoživitelka, dokáži proto celkem dobře posoudit, jak je v těžkých životních chvílích důležité mít se o koho opřít, mít možnost se poradit s odborníkem, nebo najít s dětmi tolik potřebné zázemí v podobě bydlení. Proto oceňuji snahu manželů Tykačových pomáhat v mém rodném městě a celém regionu,“ uvedla modelka Vlaďka Erbová, mostecká rodačka a patronka otevření pobočky W4W.

W4W do Mostu přináší také vzdělávací program s názvem Vědomé rodičovství. Ten má za cíl posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících, a rodičům umožnit rozvoj jejich dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli. První ročník kurzu bude v Mostě spuštěn v září tohoto roku, počet účastníků je omezen na deset.

Zájemci z celého regionu mohou také využívat poradny pro veřejnost, které fungují rovněž celorepublikově, a to sociální poradnu, a ve spolupráci s advokáty zprostředkování právní poradny.

Mostecká pobočka obecně prospěšné společnosti Women for Women, která je známá v České republice především díky úspěšnému projektu Obědy pro děti, sídlí v ulici Václava Řezáče v sídle společnosti Vršanská uhelná, která jí poskytla zázemí. Spolupráci v současné době aktivně rozvíjí s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi, intervenčními centry, advokáty, psychology, finančními poradci, či s mosteckým okresním soudem v rámci Cochemského modelu.

Women for Women, o.p.s. byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. Pomáhá především ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně. Společnost je známá především díky úspěšnému celorepublikovému projektu Obědy pro děti.


Kontakty:

Jana Skopová, Manažer charitativních projektů manželů Tykačových
Mobil: 602 345 697
Email: jana.skopova@w4w.cz

www.women-for-women.cz
www.facebook.com/womenforwomencz
www.obedyprodeti.cz
www.facebook.com/obedyprodeti


zpět

© 2018 - Seven Energy |   Mapa webu